Generalforsamling 2023

Ordinær Generalforsamling

  •  Sted: Lejbølle skydebane ( Klubhuset )
  •  Start dato/tid: 15-02-2022 19:00
  •  Slut dato/tid: 15-02-2022 21:00

Ordinær Generalforsamling afholdes på Skydebanen den 15.02.23 kl. 19.00.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Der udloddes 3 x 20 fasaner.
foreningen er vært med 1 ostemad/1 rullepølsemad
Tilmelding ønskes og skal ske til Bent Standard på tlf 20421506 eller skriv jer på liste i klubhuset senest den 13-2-2023

Dagsorden 2023

1. Valg af dirigent.
Forslag : 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 På valg af bestyrelsesmedlemmer :
Nicolai Kvolsbæk         Modtager genvalg
Michael Mortensen     Modtager genvalg

På valg af suppleanter :
Thomas Højgaard
Gert Pedersen

6. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
På valg af revisorer : 
Carl Hesselbjerg  Modtager genvalg
Jens Kolte              Modtager genvalg

På valg af revisorsuppleanter : 
Bjarne Rullehøj 
Marian Chriel

7. Bortlodning af fasaner.

8. Eventuelt.