Generalforsamling 2022

Ordinær Generalforsamling

  •  Sted: Lejbølle skydebane ( Klubhuset )
  •  Start dato/tid: 16-02-2022 19:00:00
  •  Slut dato/tid: 16-02-2022 21:00:00

Ordinær Generalforsamling afholdes på Skydebanen den 16.02.22 kl. 19.00.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Der udloddes 3 x 20 fasaner.
Vi håber det kan gennemføres i forhold til Covid 19 regler. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Bent Standard på tlf 20421506 eller skriv jer på liste i klubhuset senest den 14-2-2022

Dagsorden 2022

1. Valg af dirigent.
Forslag : Bjerne Rullehøj

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
Hans Jørgen Pedersen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 På valg af bestyrelsesmedlemmer :
Bent Larsen (
Standard ) Modtager genvalg
Ulrik Møllemand               Modtager genvalg

På valg af suppleanter :
Thomas Højgaard
Hans Jørgen Pedersen

6. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
På valg af revisorer : 
Carl Hesselbjerg 
Jens Kolte

På valg af revisorsuppleanter : 
Bjarne Rullehøj 
Marian Chriel

7. Bortlodning af fasaner.

8. Eventuelt.